Klik op je rechtermuisknop en kies ‘Link opslaan als’ of ‘Download gekoppeld bestand’

‘We lopen voor op het gebruik van digitale middelen maar wanneer we kijken naar de manier waarop we onderwijs geven, zien we dat deze gelijk is gebleven. Dat is omdat we nog steeds denken dat we het “one-size-fits-all” principe ook in het onderwijs kunnen toepassen.’

Youssef El Bouhassani werd in 2018 benoemd tot docent van het jaar aan de HvA. Door studenten en collega’s wordt hij beschreven als een bevlogen docent, die weet te inspireren en zich inzet voor structurele veranderingen in het onderwijs. Eind 2018 ontwikkelde hij de app “LeerLevels”; een systeem dat inspeelt op de persoonlijke behoeften van studenten.

Youssef gelooft dat het automatiseren van een aantal onderdelen binnen het onderwijssysteem docenten zal ontlasten en zo ruimte zal creëren om studenten meer bij te brengen dan alleen kennis uit de boeken. Volgens hem hoort de student van morgen, naast het kunnen differentiëren van formules, ook een mening te kunnen vormen over ethische kwesties die spelen in de maatschappij.

Wanneer Youssef gevraagd wordt naar een verklaring voor zijn passie voor onderwijs, geeft hij het volgende antwoord : ‘Ik zie hogescholen en universiteiten als droom-fabrieken. Ik ben er om studenten verder te helpen bij het ontdekken van hun dromen en ze te helpen bij de realisatie hiervan.’

Klik op je rechtermuisknop en kies ‘Link opslaan als’ of ‘Download gekoppeld bestand’

When talking about stress, dr. Altaf Husain tells us, ‘if they keep focusing on pleasing Allah, all the other doors will take care of themselves.’ Stressing too much can lead to getting stuck in this vicious circle. Time spend stressing should be spent studying and making du’a’. This topic leads us to the issue of social media concerning our mental health. We are seeking acknowledgment via social media, basing our happiness on what others think about us. Husain calls for a social media diet: social media is, and can be an ongoing interruption for us to realize who we are. Other issues, such as self-esteem and depression, are discussed.

Moreover, he talks about his study with Somali refugees in the US during the ‘2000s and Syrian refugees in Europe. He advises how to deal with micro-aggressions while living in Islamophobic areas. At last, he tells us about how to value happiness. One of the life lessons he endowed upon is that it is okay to be entertained, but it not the goal. Besides, he stresses us to think about our akhirah, which is much more valuable to us.